พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์เกศทะลุซุ้ม

 

buddha from thailand
วางเมาส์บนภาพพระสมเด็จ ท่านสามารถเห็นรายละเอียดที่ชัดเจนยิ่งขึ้น (เฉพาะ เครื่อง PC)

พระเครื่องชุดเบญจภาคที่โด่งดัง มีมูลค่ามากมายมหาศาล โดอยมีองค์ประธานหรือองค์เอกคือ สมเด็จวัดระฆังจักรพรรดิแห่งพระเครื่อง เป็นพระที่สมเด็จพุฒาจารย์โตปลุกเสกขึ้นมาและไม่ได้บรรจุไว้ในกรุ มีที่นิยมมากมายหลายพิมพ์ แต่ละพิมพ์ก็มีลักษณะที่แตกต่างกันออกไป การศึกษาวิธีดูพระนั้น บรรดาผู้รู้ทางด้านพิจารณาพิมพ์พระนั้น เป็นผู้ศึกษามาก่อนอย่างเป็นระบบดังเช่นท่าน ตรียัมปวาย ผู้แต่งหนังสือวิธีพิจารณาพระสมเด็จเล่มแรก เป็นต้น ได้ให้ข้อสังเกตุในการพิจารณาทีละจุด ๆ ดังนี้ ขึ้นแรกให้สังเกตุดูที่เนื้อก่อนว่ามีอายุถึงสมัยที่ท่านสมเด็จฯโตสร้างหรือไม่ สองจะต้องดูมวลสารของพระพิมพ์ อย่างเช่น เม็ดพระธาตุ หรือมีส่วนที่เป็นเศษไม้ หรือก้านธูป หรืออาจจะมีเม็ดแร่ ต่างๆ เป็นส่วนประกอบ